fbpx

Vår unika arbetsmetodik

Så gott som samtliga spökskrivare i Sverige arbetar som frilansare och gör hela jobbet själva – från kundkontakt, intervjuande och renskrivning till själva författandet av boken, samt sköter saker som administration, ekonomi och bokföring. Detta är ett synnerligen ineffektivt arbetssätt som inte tillvaratar spökskrivarens talang på bästa sätt, samtidigt leder det till att många dyra spökskrivartimmar slösas på uppdrag som bäst görs av någon annan.

Vi på Bookea Spökskrivare lyfter spökskrivandet till en ny nivå av professionalitet, till en nivå som fram tills nu inte funnits i Sverige. Eftersom det krävs så pass hög och specifik yrkeskunskap för att arbeta som spökskrivare, ligger vårt fokus på att se till att du får maximal nytta av författarens yrkesskicklighet.

Denna unika modell som Bookea Spökskrivare introducerar innebär helt enkelt att rätt person gör rätt jobb vid rätt tillfälle. Vi har en tydlig arbetsfördelning och struktur inom organisationen, vilket gör att processen går smidigt och leder till ett optimalt slutresultat.

Ett projekt hos Bookea Spökskrivare börjar med att vi lyssnar på dig och dina önskemål och tar fram en projektplan samt offert utifrån detta. När du godkänt planen påbörjas arbetet. Våra förlagsassistenter genomför digitala intervjuer med dig, efter särskild överenskommelse kan även fysisk intervju ordnas. Självklart dokumenteras intervjuerna, så att vi vid behov kan gå tillbaka för att till exempel lyfta fram citat eller hämta ytterligare information.

Därefter går redaktionen igenom materialet och förbereder det för skribenten som ska skriva din bok. Redaktionen kontaktar dig om något behöver kompletteras eller om några följdfrågor föreligger. Allt detta sker under överinseende av vår chefredaktör, Anders Ehrnborn.

Sedan kommer din skribent att påbörja den kreativa skrivprocessen och ta fram manuskriptet. I tätt samarbete med redaktionen skriver skribenten din berättelse på ett fängslande och skickligt sätt. När denna process är avslutad kommer du att ha ett färdigt bokmanuskript i din hand.

Tiden då en konsult satt ensam med sin bandspelare och gjorde allt jobb själv är förbi – välkommen till en bättre spökskrivarupplevelse. Välkommen till Bookea Spökskrivare.

“Jag menar att berättandet är ett socialt kitt som bottnar djupt i oss människor, vi mår bra av att ta del av andras berättelser såväl som att få möjlighet att berätta vår egen. Vi behöver skriva av oss tuffa erfarenheter för att kunna gå vidare och vi växer av att få ta del av andras liv.”
Anders Ehrnborn